Plan your future with our Utilities:

Explore our products

click here

facebook

about us

Hanwha Life Viet Nam's customer service centers are located as the following points:

Head office:

14th Floor, 81-85 Ham Nghi, District 1, Ho Chi Minh
Tel: (08) 3914 9100 Fax: (08) 3914 9101

Hot line: 1900 55 55 22

Email: customer.service@hanwhalife.com.vn

No. Province Office Address Phone Fax
1 Bac Giang GA Bac Giang
Nhat Toan Cau one member Co.,LTD
No. 191 Hoang Van Thu Street, Bac Giang City,  Bac Giang Province (0240) 3 828 009  (0240) 3 540 299
2 Bac Ninh GA Bac Ninh
Tai Loc Co., LTD
Floor 6, VNPT Building, No.33, Ly Thai To, Ninh Xa Ward, Bac Ninh City (0222) 3 820 768 (0222) 3 820 768
3 Ben Tre GA Ben Tre 107B Highway 60, Group 26, Village 1, Son Dong Commune, Ben Tre City, Ben Tre Province (075) 3 511 777 (075) 3 561 677
4 Binh Duong Sales Office
736 Cach Mang Thang 8, Chanh Nghia Ward, Thu Dau 1 Town, Binh Dương Province
(0650) 3 818 601 (0650) 3 818 610
5 Binh Dinh GA Quy Nhon
Gia Thành An Co., LTD
11D Tang Bat Ho, Le Loi Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh. (056) 3 812 377 (056) 3 813 899
6 GA An Nhon
Duc Thien Thanh One Member Co., LTD
No. 398-400 Tran Phu, Binh Dinh Ward, An Nhon Town, Binh Dinh Province. (056) 6 252 252 (056) 6 253 545
7 GA Hoai Nhon
Duc Thien Thanh One Member Co., LTD
No. 313 Quang Trung Street, Bong Son Town, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province (056) 3 961 377 (056) 6 253 545
8

GA Phu Tai
 Nhon An Phat Co., LTD

250 Lac Long Quan, Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province (056) 3 841 722 (056) 3 841 733
9 Gia Bao Binh Dinh Co., LTD 133 B  An Khương Area, 3/2 Street, Ngo May Town, Phu Cat District, Binh Dinh (056) 6 279 777 (056) 6 279 777
10 Binh Phuoc GA Dong Xoai
Kim Tien Thinh One Member Co., LTD
No.632, Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province (0651) 3 838 078 (0651) 3 838 077
11 GA Dong Xoai 2
Hoang Gia Binh Phuoc One Member Co., LTD
No.999 Phu Rieng Do, Tan Binh Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province (0271) 3 898 666 (0271) 3 899 888
12 Ca Mau Sales Office 66 Tran Hung Dao, Ward 5, Ca Mau City (0780) 3 939 666 (0780) 3 939 667
13 GA Ca Mau
Quoc Dan Thinh One Member Co., LTD
No. 128A, Nguyen Tat Thanh Street, Group 7, Ward 8, Ca Mau City (0780) 3  540 668 (0780) 3 510 101
14 Can Tho Sales Office 15 Mau Than, Xuan Khanh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City (0710) 3 734 111 (0710) 3 734 707
15 DakNong GA DakNong
Hung Phu Dai An One Member Co., LTD
Group 9, Ton Duc Thang Street, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia Town, DakNong (0501) 3 647 999 (0501) 3 647 999
16

GA Cu Jut
Bao Toan Gia One Member Co., LTD

128 Nguyen Tat Thanh, Ea T-Ling Town, Cu Jut District, Dak Nong (0501) 3 549 102 (0501) 3 681 779
17 Da Nang Sales Office Floor 9, Tòa nhà TM-DV Dầu Khí Miền Trung, 30/04 Street, Hai Chau District, Da Nang City (0511) 3 615 999 (0511) 3 615 988
18 GA Cam Le
Dung Nguyen Gia Phat One Member Co., LTD
Lot A181, Le Dai Hanh, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City (0511) 3 699 899 (0511) 3 679 799
19 Dak Lak Branch Office Floor 3, Nga Sau Post Office Building , 1-3 No Trang Long, Buon Ma Thuot City (0500) 3 935 999 (0500) 3 935 899
20 GA Buon Ho
Thuan Phu Hung One Member Co., LTD
No. 511 Hung Vuong, An Lac Ward, Buon Ho Town, Dak Lak Province (0500) 3 573 999 (0500) 3 563 899
21 GA Eakar
Viet Han Dai Phat One Member Co., LTD
Ea Kar Post Office, 146 Nguyen Tat Thanh, Ea Kar District, Dak Lak Province (0500) 3 626 899 (0500) 3 626 989
22

GA Krong Pak 2
Thinh Phu Bao Gia Co., LTD

No.203, Giai Phong Street, Phuoc An Town,  Krong Pak District, Dak Lak Province (0500) 3 510 448 (0500) 3 511 448
23

GA Buon Me Thuot 2
Phat Thuan Hung Co., LTD

No.8 L6, Ton Duc Thang, P. Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak (0500) 3 798 999  
24 GA Eakar
Sub - M'Đrắk
Hamlet 3, Krong Jing Commune, M' Đrắk District, Dak Lak Province (0500) 3 731 799  
25 Dong Nai Sales Office 773 Pham Van Thuan, KP5, Tam Hiep Ward, Bien Hoa City, Dong Nai (061) 3 918 740 (061) 3 918 737
26 Dong Thap Sales Office 20 Ton Duc Thang, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap (067) 3 976 869 (067) 3 956 869
27 Gia Lai Sales Office 54 - 56 Nguyen Tat Thanh, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province (059) 3 740 999  (059) 3 740 899
28 GA Nam Gia Lai
Giang Hai Ngan One Member Co., LTD
No.102 Tran Hung Dao, Chu Se Town, Gia Lai Province (059) 3 851 999  
29

GA Nam Gia Lai
Sub-Chu Prong

173 Hung Vuong Street, Chu Prong Town, Chu Prong District, Gia Lai Province (059) 3 899 888 (059) 3 899 888
30 Ha Noi Branch Office Floor 3, Pacific Building, 83B Ly Thuong Kiet,
Hoan Kiem District, Ha Noi
(043) 6 373 339 (043) 5 379 929
31 GA Ung Hoa
Viet Han Ung Hoa Co., LTD
No.5, Lot 2, Le Loi Street, Khu TTTM & Nhà ở Vân Đình, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội (043) 3 786 999  
32 GA Ha Dong
Toan Gia Phuc Loc One Member Co., LTD
Floor 6 - No.229 Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Ha Dong District, Ha Noi (043) 2 939 025  (043) 2 939 024
33 Hai Phong Sales Office Floor 8, Duy Khanh Building, No.2 lot 22A, Le Hong Phong, Ngo Quyen District, Hai Phong (031) 3 515 065 (031) 3 515 068
34 GA Tien Lang
Hung Kim Ngan One Member Co., LTD
No.59, Khu 2, Tien Lang Town, Tien Lang District, Hai Phong City (031) 3 682 998 (031) 3 682 998
35 GA Hong Bang
Gia Khanh Hong Bang Co., LTD
Floor 5, No.1 Ky Dong , Quang Trung Ward, Hong Bang District, Hai Phong City (0313) 5 156 227  
36 Hai Duong GA Hai Duong
Vinh Ha HD One Member Co., LTD
No.45 Thanh Niên kéo dài Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province. (0320) 3 839 397 (0320) 3 839 399
37 GA Chi Linh
Phuc An TL Co., LTD
No.374 Tran Hung Dao, Sao Do Ward, Chi Linh Town, Hai Duong (0320) 3 586 699 (0320) 3 586 699
38 GA Thanh Ha
Việt Dũng TH  Co., LTD

 
Dong Phan Hamlet,  Tan An Commune, Thanh Ha Town, Hai Duong Province (0320) 3 814 668 (0320) 3 814 669
39 Ha Tinh GA Ha Tinh
Kim Loan Vinh One Member Co., LTD
Floor 3, Building 50 Ha Huy Tap, Ha Tinh City, Ha Tinh (039) 6 252 333 (039) 6 250 038
40 GA Duc Tho
An Tâm One Member Co., LTD
Khối 8, Duc Tho Town, Duc Tho District, Ha Tinh Province (039) 3 833 333  
41 Hoa Binh GA Hoa Binh
An Hưng Thịnh HB One Member Co., LTD
No.13, Chi Lang Street, Phuong Lam Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province (0218) 3 856 558 (0218) 3 856 558
42

GA Tan Lac
Viet Han Hoa Binh Insurance One Member Co., LTD

No.118, Area 6, Muong Khen Town, Tan Lac District, Hoa Binh Province (039) 6 252 333 (039) 6 250 038
43 Ho Chi Minh Branch Office Floor 1 - 6, 100 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, HCMC (086) 2 906 530 (30-39) (086) 2 906 531
44 Hung Yen
 
GA Hung Yen
Phuc Khang Han One Member Co., LTD
No.415 Nguyen Van Linh,  An Tao Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province (0321) 3 616 263  (0321) 3 616 263
45

GA Van Giang
An Phuc Truong One Member Co., LTD

No.379A, Van Giang Quarter, Van Giang Town, Van Giang District, Hung Yen Province (0321) 3 932 868 (0321) 3 932 868
46

GA Khoai Chau
An Gia Phat Tai Co., LTD

Trung tâm Thương Mại Dân Tiến, An Binh Hamlet, Dan Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province (0321) 2 479 996 (0321) 2 479 996
47 GA An Thi
Phuc Gia Truong Tho Co., LTD
Bui Thi Cuc Quarter, An Thi Town, An Thi District, Hung Yen Province (0321) 6 541 111  
48 Hue Sales Office Floor 5, Lot 9 Pham Van Dong Street, Vy Da Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province (054) 3 947 999 (054) 3 942 899
49

GA Hue 1
Duy Long Hung Phat One Member Co., LTD

No.78 Ben Nghe Street, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province (054) 3 937 999 (054) 3 937 899
50 GA Hue 2
Hoang Long Thịnh Insurance One Member Co., LTD
No. 59, Ho Dac Di,  An Cuu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province (054) 3 696 999  
51 Khanh Hoa Sales Office Floor 5, 42 Le Thanh Phuong, Phuong Sai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province (058) 6 265 999 (058) 6 253 899
52 GA Cam Ranh
Viet Han Bao Gia One Member Co., LTD
256 Pham Van Dong, P. Cam Thuan Ward, Cam Ranh, Khanh Hoa Province (058) 3 950 999 (058) 3 951 899
53

GA Cam Lam
Thien Bat Kim One Member Co., LTD

18 Dinh Tien Hoang, Bai Gieng Bac Group, Cam Duc Town, Cam Lam District, Khanh Hoa (058) 3 983 688 (058) 3 983 588
54 Kien Giang Sales Office 916 Nguyen Trung Truc, An Hoa Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province (077) 3 777 818 (077) 3 777 817
55 Kon Tum GA Kon Tum 1
Tam Nguyen Kon Tum One Member Co., LTD
No.423 Tran Hung Dao, Quyet Thang Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province (060) 6 533 999 (060) 3 898 879
56 GA Kon Tum 2
Loc An Nhien Co., LTD
No. 578 Duy Tan, Duy Tan Ward, Kon Tum City , Kon Tum Province (060) 3 834 444 (060) 3 834 679
57 Lam Dong GA Di Linh
Khanh Tri Bao Co., LTD
No. 1144 Hung Vuong, Di Linh Town, Di Linh District, Lam Dong Province (063) 3 765 888  
58 GA Da Lat
Minh Huu Phat Co., LTD
No.96 Yersin, Ward 10, Da Lat City, Lam Dong Province  (063) 2 460 018  
59 Nam Dinh GA Nam Dinh
Bao An Ly Hung One Member Co., LTD
No.116 Nguyen Cong Tru Street, Nam Dinh City, Nam Dinh Province (0350) 3 666 818 (0350) 3 666 828
60 Nghe An Sales Office Floor 6, Tháp Văn phòng thuộc Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 07, Quang Trung, Tp. Vinh, Nghệ An (038) 8 698 668 (038) 8 698 669
61 GA Nam Dan
Minh Anh Linh One Member Co., LTD
No.50, Street 15, Yen Khanh Block, Nam Dan Town, Nam Dan District, Nghe An Province (038) 3 822 986  
62 GA Dien Chau
Hoang Hoa One Member Co., LTD
Block 3, Dien Chau Town, Dien Chau District, Nghe An Province (038) 3 969 868   (038) 3 969 868 
63 Ninh Thuan GA Phan Rang
An Bao Tin Co., LTD
147 Ngo Gia Tu, Thanh Son Ward, Phan Rang City, Thap Cham (068) 3 521 999 (068) 3 521 999
64 Phu Tho GA Thanh Son
Viet Han Phu Tho Insurance One Member Co., LTD
No.04 Pho Vang, Thanh Son Town, Thanh Son District, Phu Tho Province. (0210) 6 263 555 (0210) 6 263 555
65 Phu Yen GA Phu Yen
Khuong An Thinh Co., LTD 
No.155 Hung Vuong Street, Ward 5,  Tuy Hoa City (057) 3 828 999  (057) 3 825 299
66 Phan Thiết Sales Office A2 Vo Van Kiet, Ward Phu Thuy, Phan Thiet City, Binh Thuan (062) 3 823 989  
67 Quang Binh GA Quang Binh
An Truong Phat Insurance One Member Co., LTD 
No.147, Ly Thuong Kiet, Ward Dong Phu, Dong Hoi City, Quang Binh (052) 6 267999 (052) 6 267 899
68 GA Ba Don
An Truong Phat Insurance One Member Co., LTD 
No.420 Quang Trung Street,  Quang Long Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province (052) 6 260 999  (052) 6 260 899
69 Quang Nam GA Tam Ky
Thu Nguyen One Member Co., LTD
No.27 Nguyen Du, An My Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province (0510) 3 831 555  (0510) 3 830 555
70 GA Que Son
Phuc An Loc Quang Nam One Member Co., LTD
No.28 Do Quang, Dong Phu, Que Son, Quang Nam    
71 GA Dien Ban
Cat An Yen One Member Co., LTD
 
Trung Phu 1 Hamlet, Dien Minh, Dien Ban, Quang Nam (0235) 3 868 783 (0235) 3 806 783
72 Quang Ninh

GA Tien Lang
Sub - Uong Bi

Group 2, Cau Sen Area, Phuong Dong Ward, Uong Bi City, Quaang Ninh Province (033) 3 662 669 (033) 3 662 669
73 Quang Ngai GA Quang Ngai
An Phu Dai Thanh One Member Co., LTD
No.98 Le Loi, Chanh Lo Ward, Quang Ngai City (055) 3 815 999  (055) 3 815 999
74 GA Binh Son
Nguyen Trieu An One Member Co., LTD
No.70 Phan Diet, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai (055) 3 515 468   
75 Quang Tri GA Dong Ha
Bao Tam Khang One Member Co., LTD
No.33, Nguyen Tri Phuong, Ward 5, Dong Ha City, Quang Tri Province (053) 3 858 999   (053) 3 587 999
76 Son La GA Son La
May Phat One Member Co., LTD
No.64 Le Duan, Group 2, Chien Sinh Ward, Son La City, Son La Province (022) 3 858 278 (022) 3 858 378
77 GA Moc Chau
The Hoai Moc Chau One Member Co., LTD
No.49, Sub-area 8, Moc Chau Town, Moc Chau, Son La (022) 3 566 668  (022) 3 566 668
78 Thanh Hoa GA Thanh Hoa
An Nhat Han Co., LTD
No.123-124 Duong Đình Nghệ (Đông Bắc Ga), P Đông Thọ, TP Thanh Hóa (037) 3 856 956  (037) 3 856 956
79 GA Tho Xuan
Nguyen Dai Han Co., LTD
Area 6, Sao Vang Town, Tho Xuan, Thanh Hoa (037) 8 946 666  (037) 8 946 666
80 GA Nam Thanh Hoa
Minh Truong Sinh One Member Co., LTD
Floor 3, lô DGD 24 Khu đô thị Nam thành phố, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa (037) 3 607 888    (037) 3 264 888
81

GA Thanh Hoa
Sub - Quan Lao

No.126, Quarter 1, Quan Lao Town, Yen Dinh District, Thanh Hoa City (037) 3 869 689  
82 GA Bim Son
Bao An Viet Han  Co., LTD
Group 6, Area 3, Ba Dinh Ward, Bim Son, Thanh Hoa Province (0237) 3 824 333 (0237) 3 824 555
83 Thai Binh GA Thai Binh
An Binh Dac Loc Co., LTD
Lô 24 khu đô Thị Kỳ Bá ,Phường Kỳ Bá , Đường Lê Qúy Đôn Thành phố Thái Bình , Tỉnh Thái Bình  (0227) 3 744 666  (0227) 3 744 666 
84 GA Kien Xuong
Dao Gia Hoang One Member Co., LTD
No.35, Quang Trung Area, Thanh Ne Town, Kien Xuong District, Thai Binh Province (036) 6 281 666   
85 Thai Nguyen GA Nam Thai Nguyen
 An Viet Han One Member Co., LTD
Group 28, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province (0208) 6 299 666  
86 Tuyen Quang GA Tuyen Quang
Nhat Linh Anh One Member Co., LTD
No.19, Group 31, Binh Thuan Street, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City (027) 3 828 686   (027) 3 825 686
87 Tien Giang GA My Tho
Phuoc An Phat Life Insurance One Member Co., LTD
No.139 Nguyen Thi Thap, Quarter 4, Ward 10, My Tho City, Tien Giang Province (073) 3 868 099 (073) 3 868 099
88 Tra Vinh GA Tra Vinh
719 One Member Co., LTD
No.179, Phan Dinh Phung Street, Group 1, Ward 6, Tra Vinh City, Tra Vinh Province (074) 3 866 423    (074) 3 866 423   
89 Yen Bai GA Yen Bai
Chung Ha Phat One Member Co., LTD
No. 56, Tran Hung Dao Street, Hong Ha Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province (029) 3 862 757  (029) 3 862 757
90 GA Yen Bai 2
Hiep Hong Anh Co., LTD
Group 45, Nguyen Tat Thanh Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province (029) 3 811 822 (029) 3 811 234