Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

Báo cáo tình hình hoạt động quỹ liên kết chung năm 2013

Ngày đăng: 2014-03-07 10:43:01

Trong thời gian từ 03/03/2013 đến 31/03/2013, Công ty sẽ gửi Bảng tổng hợp thông tin thường niên cho các tất cả các khách hàng có hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và được phát hành trước ngày 01/07/2013 đối với sản phẩm truyền thống và trước ngày 01/10/2013 đối với sản phẩm liên kết chung. Qua Bảng tổng hợp thông tin thường niên, ngoài việc cập nhật thông tin hợp đồng, Công ty thông báo cho khách hàng các thông tin sau:

1. Bảo tức năm 2013:

+ Sản phẩm An Sinh Tích Lũy Toàn Diện và An Khang Bách Niên Toàn Diện: 3.5% số tiền bảo hiểm
+ Sản phẩm An Sinh Giáo Dục Toàn Diện: 2.5% số tiền bảo hiểm.
+ Mức lãi xuất của Khoản tiền gia tăng được áp dụng cho sản phẩm An Sinh Vinh Hiển Toàn diện là 5%/năm.

2. Lãi suất công bố cho các hợp đồng của sản phẩm liên kết chung: 8%/năm.

Đối với các hợp đồng này, Công ty cũng đính kèm Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung đã được kiểm toán để khách hàng biết thông tin. Đồng thời, Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung sẽ được đăng trên trang web của Hanwha Life Việt Nam và trang thông tin điện tử dành cho Tư vấn Tài chính để các anh chị tiện tham khảo.