Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

Bảo Hiểm Bổ Sung Miễn Đóng Phí Bảo Hiểm Nâng cao

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chúng ta đã bước đầu thành công trong việc lập kế hoạch tài chính cho tương lai của chính mình và những người thân yêu. Nhưng với những rủi ro trong cuộc sống có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho người đóng phí bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, kế hoạch tài chính tuyệt vời kia sẽ khó có thể trở thành hiện thực.

Thấu hiểu được điều đó, Hanwha Life Việt Nam trân trọng giới thiệu sản phẩm bổ sung Miễn đóng phí bảo hiểm nâng cao. Sản phẩm bổ sung này sẽ là sự lựa chọn tốt nhất giúp hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục được duy trì mà không cần phải đóng phí bảo hiểm.

I. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Miễn đóng phí bảo hiểm nâng cao


A. Quyền lợi vượt trội

Quyền lợi Tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc mắc phải Bệnh hiểm nghèo

Nếu chẳng may Bên mua bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, hoặc mắc phải 43 căn bệnh hiểm nghèo Hanwha Life Việt Nam sẽ miễn đóng phí còn lại của Hợp đồng bảo hiểm (*) và khách hàng vẫn được tiếp tục được bảo vệ, như sau:
• Đối với các hợp đồng với sản phẩm chính là sản phẩm truyền thống, Hanwha Life Việt Nam sẽ miễn phí bảo hiểm năm của cả hợp đồng bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung khác (nếu có).
• Đối với các hợp đồng với sản phẩm chính là sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung, Hanwha Life Việt Nam sẽ thay khách hàng đóng phí bảo hiểm cơ bản quy năm của hợp đồng bảo hiểm chính và miễn phí bảo hiểm năm của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung khác (*)

(*) Xem thêm Quy tắc và Điều khoản hợp đồng để biết thêm thông tin


B. Danh sách các Bệnh hiểm nghèo được miễn đóng phí bảo hiểm

- Vui lòng xem danh sách các Bệnh hiểm nghèo được miễn đóng phí bảo hiểm tại đây.

II. Một số quy định Điều kiện tham gia Bảo hiểm

• Độ tuổi tham gia của Bên mua bảo hiểm : từ 18 đến 59 tuổi
• Tuổi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi
• Thời hạn hợp đồng bảo hiểm : Từ 6 đến 47 năm

Hãy liên hệ ngay với đội ngũ Tư Vấn Tài Chính chuyên nghiệp của Hanwha Life Việt Nam để được tư vấn đầy đủ trước khi tham gia