Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

BẢO HIỂM BỔ SUNG RỦI RO DO TAI NẠN NÂNG CAO

Ai trong mỗi chúng ta đều mong ước có một cuộc sống an bình cho bản thân và những người thương yêu xung quanh. Thế nhưng không ai có thể lường trước được chuyện không may có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để vượt qua khó khăn thử thách đòi hỏi không chỉ có một tinh thần vững vàng, mà còn có cả sự chuẩn bị tài chính đảm bảo để có thể hỗ trợ trong hoàn cảnh đó.

Hanwha Life Việt Nam trân trọng giới thiệu sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao bảo vệ khách hàng khỏi những biến cố không may có thể xảy ra.

I. SẢN PHẨM BẢO HIỂM RỦI RO DO TAI NẠN NÂNG CAO - NHỮNG QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI

  1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn

Nếu chẳng may Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả tối đa lên đến 300% Số tiền bảo hiểm (*). Quyền lợi này thể hiện tính nhân bản sâu sắc và trọn vẹn của sản phẩm này dành cho khách hàng.

  1. Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn

Nếu chẳng may Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm với mong muốn chung vai sát cánh cùng khách hàng vượt qua khó khăn.

  1. Quyền lợi bảo hiểm Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả tối đa 100% Số tiền bảo hiểm (**) nếu chẳng may Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn- sự hỗ trợ này có ý nghĩa không chỉ dành cho Người được bảo hiểm mà còn dành cho những người thương yêu trong gia đình nhằm chi sẻ một phần gánh nặng về tài chính.

(*) và (**)xem quy định chi tiết tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao.

II. VÍ DỤ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Chị NguyễnThị A, 30 tuổi, tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao đính kèm với sản phẩm chính, chị A chọn lựa chọn 1 thời hạn hợp đồng bảo hiểm bằng thời hạn đóng phí bảo hiểm với số tiền bảo hiểm là 200 triệu đồng.

  • Phí bảo hiểm hàng năm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm  rủi ro do tai nạn nâng cao: 322.000 ngàn đồng
  • Thời hạn đóng phí bảo hiểm: 18 năm.
Bảo Hiểm Rủi Ro Do Tai Nạn Nâng Cao Tử vong do tai nạn máy bay 600.000.000
Tử vong do tai nạn:-Trên các phương tiện giao thông công cộng đường bộ; hoặc 
- Trong thang máy công cộng;hoặc
-  Hỏa hoạn tại các tòa nhà công cộng (***)
400.000.000
Tử vong do tai nạn 200.000.000
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn 200.000.000
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn % của 200.000.000 tùy theo tỷ lệ thương tật

(***) xem chi tiết tại Điều 5.1.b của Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ sung “Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao”

III. BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI:

Nhóm nghề/ Số tiền bảo hiểm 100 triệu 200 triệu 300 triệu 400 triệu 500 triệu
1 161.000 322.000 483.000 644.000 805.000
2 195.000 390.000 585.000 780.000 975.000
3 295.000 590.000 885.000 1.180.000 1.475.000

IV. BẢNG TỶ LỆ THƯƠNG TẬT  CỦA QUYỀN LỢI THƯƠNG TẬT BỘ PHẬN VĨNH VIỄN DO TAI NẠN

Sự kiện bảo hiểm Tỷ lệ thanh toán tối đa
Cụt một chân hoặc một cánh tay 75%
Câm hoàn toàn và không thể hồi phục 50%
Mất thị lực (Mù hoàn toàn và không thể hồi phục) một mắt 50%
Cụt ở ngón tay cái 25%
Cụt ở ngón tay trỏ 15%
Cụt ở ngón tay giữa 8%
Cụt ở ngón tay áp út 7%
Cụt ở ngón tay út 6%
Cụt ở ngón chân 30%
Mất thính lực (Điếc hoàn toàn và không thể hồi phục) 50%

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA BẢO HIỂM

  • Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm                 : Từ 5 đến 59 tuổi
  • Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm bổ sung                    : 65 tuổi
  • Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm bổ sung (*)                      : Từ 6 năm đến (65 trừ đi tuổi tham gia bảo hiềm)
  • Thời hạn đóng phí bảo hiểm bổ sung                         

Lựa chọn 1: Thời hạn đóng phí bảo hiểm = Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm

Lựa chọn 2: Thời hạn đóng phí bảo hiểm = 10/15/20/25 năm và nhỏ hơn hoặc bằng Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm.

(*) Thời hạn hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm bổ sung luôn nhỏ hơn hoặc bằng thời hạn hợp đồng của sản phẩm chính mà sản phẩm bảo hiểm bổ sung này được đính kèm