Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

Chuyên viên Cấp cao Kiểm soát Phí Bảo hiểm - Văn phòng Tp. HCM

Ngày đăng: 2016-06-01 09:17:04

Nơi làm việc: Tp. HCM

Mô tả công việc:

  • Đảm bảo các báo cáo / số liệu thu chi quỹ phí bảo hiểm chính xác & tồn quỹ trong giới hạn
  • Đảm bảo các chứng từ thu/ chi (bằng tiền mặt/ qua ngân hàng) đúng qui định
  • Phụ trách các báo cáo tự động hàng ngày (sử dụng Macro) & truy xuất dữ liệu hệ thống
  • Xây dựng và hoàn thiện các quy trình liên quan nhằm hạn chế các rũi ro
  • Hướng dẩn Nhân viên DVKH/ Khách hàng các qui trình về thanh toán qua ngân hàng

Yêu cầu công việc:

a. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Tài Chính, Kế toán, Ngân hàng
b. Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm trong việc quản lý & xử lý dữ liệu, báo cáo rũi ro
c. Kỹ năng:

  • Vi tính (biết sử dụng & tạo Macro là một lợi thế)
  • Phân tính dữ liệu, nhạy bén
  • Giao tiếp
  • Quản lý thời gian