Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

Chuyên viên Huấn luyện - Văn phòng Cà Mau

Ngày đăng: 2016-06-28 14:19:32

Nơi làm việc: Cà Mau

Mô tả công việc:

  • Tham gia huấn luyện các khóa cho lực lượng đại lý, cung cấp kiến thức về ngành bảo hiểm nhân thọ cũng như các kỹ thuật kinh doanh và dịch vụ khách hàng cho lực lượng đại lý
  • Báo cáo các kết quả huấn luyện và các vấn đề phát sinh liên quan đến đội ngũ huấn luyện và các hoạt động huấn luyện.
  • Hỗ trợ Giám Đốc Kinh doanh Khu vực trong việc tổ chức các buổi hội thảo tuyển dụng, bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh
  • Tham gia vào các hoạt động với lực lượng đại lý để hướng dẫn họ thực hành kỹ năng bán hàng
  • Tham gia vào các hoạt động của lực lượng đại lý để phát triển kinh doanh (các câu lạc bộ…)


Yêu cầu:

a. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, kiến thức về bảo hiểm nhân thọ (LIMRA / LOMA)
b. Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm nhân thọ
c. Kỹ năng:

  • Kỹ năng trình bày & giao tiếp tốt
  • Kỹ năng huấn luyện & tạo động lực