Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

Giám Đốc Phát triển Kinh doanh – Buôn Hồ

Ngày đăng: 2015-10-23 17:47:34

Nơi làm việc: Buôn Hồ

Mô tả công việc:

• Quản lý Đội ngũ Đại lý/Tư vấn Tài chính: Họp hàng tuần hàng tháng với đội ngũ đại lý, quản lý đại lý nhằm cập nhật các thông tin liên quan đến các Thông báo Nội bộ mới, chương trình thi đua
• Hỗ trợ tuyển dụng : Phối hợp với giám đốc Tổng Đại lý (TĐL) tổ chức hội thảo tuyển dụng và phỏng vấn ứng viên quản lý đại lý (DM và UM) ứng viên Tư Vấn Tài Chính (TVTC) mới cho văn phòng TĐL
• Hỗ trợ kinh doanh: Phối hợp với giám đốc TĐL tổ chức hội thảo khách hàng cũng như Phối hợp với Bộ phận Chiến lược Kinh doanh (Sales Planning) cập nhật các công cụ tư vấn cho TĐL Hỗ trợ quản lý và giám sát TĐL: Đảm bảo TĐL hoạt động theo đúng các Quy định Hoạt động của Văn phòng TĐL cũng như các quy định khác bằng cách sử dụng các mẫu giám sát văn phòng TĐL
• Các yêu cầu khác liên quan đến hoạt đông kinh doanh theo phân công của Giám Đốc Kinh doanh Miền hoặc Công ty theo từng thời điểm.

Yêu cầu công việc:

a. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học
b. Kinh nghiệm làm việc trong công ty liên doanh / nước ngoài, đã từng quản lý đội ngũ kinh doanh trong ngành bảo hiểm nhân thọ, có hiểu biết về hoạt động của ngành bào hiểm nhân thọ và các bộ phận liên quan
c. Kỹ năng:
• Kỹ năng quản lý, trình bày & giao tiếp tốt
• Kỹ năng giải quyết tất cả các vấn đề liên quan
• Kỹ năng tiên liệu tốt các vấn đề có thể xảy ra
• Tư duy chiến lược
• Kỹ năng tạo kết quả với áp lực thời gian
• Kỹ năng phân tích tốt, suy nghĩ sáng tạo

>>>> Vui lòng nộp hồ sơ tại đây.