Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

Korea Life vietnam ra mắt sản phẩm mới

Ngày đăng: 2012-10-03 16:36:52

20121003143705hinh_tr_n_san_pham_resize2Sản phẩm "An Sinh Vinh Hiển Toàn Diện" được Korea Life thiết kế cho trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 12 tuổi.

Với quyền lợi giáo dục ở bậc đại học, sau khi kết thúc thời hạn đóng phí (người được bảo hiểm đủ 18 tuổi), Korea Life Vietnam sẽ chi trả 150% số tiền bảo hiểm và 100% khoản tiền gia tăng từ năm người được bảo hiểm 18 đến 22 tuổi. Với quyền lợi hỗ trợ giáo dục ở bậc cao học, công ty sẽ chi trả 175% số tiền bảo hiểm và 100% khoản tiền gia tăng từ năm người được bảo hiểm 18 đến 24 tuổi.

Ngoài ra, trong trường hợp người được bảo hiểm đậu thủ khoa kỳ thi đại học với điểm thi mỗi môn không dưới 8 hoặc đậu thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp PTTH, Korea Life sẽ chi trả thêm 25% số tiền bảo hiểm hoặc 20% số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm đậu thủ khoa cấp tỉnh/thành phố tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài việc đảm bảo quyền lợi cho người được bảo hiểm, "An Sinh Vinh Hiển Toàn Diện" còn bảo vệ trước các rủi ro của người được bảo hiểm là trụ cột trong gia đình. Trong thời hạn đóng phí, nếu không may bên mua bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn hoặc tử vong thì Korea Life Vietnam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm nhằm chia sẻ mất mát của gia đình; đồng thời hỗ trợ 10% số tiền bảo hiểm mỗi năm để nguồn thu nhập của gia đình luôn được đảm bảo.