Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

Lãi suất công bố 2017

Ngày đăng: 2016-12-30 14:24:20

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Hanwha Life Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất đối với khoản quyền lợi tiền mặt định kỳ, khoản giảm thu nhập đầu tư, Phí bảo hiểm quá hạn có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 như sau: 

• Đối với các khoản Quyền lợi tiền mặt trả định kỳ được tích lũy tại tài khoản ở Hanwha Life Vietnam: 6.0%/ năm 
• Đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại: 9.5%/ năm 
• Đối với phí bảo hiểm quá hạn (khi khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm): 0%/ năm