Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

Lãi suất công bố Quỹ Liên Kết Chung

Ngày đăng: 2014-03-13 04:52:56

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Hanwha Life Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất công bố Quỹ liên kết chung như sau:

Lãi suất công bố Quỹ liên kết chung 
Từ ngày Đến ngày Lãi suất (%/năm)
1/12/2009 09/03/2014 8%
10/3/2014 15/03/2015    9%   
16/03/2015 31/07/2015 8%
01/08/2015 29/02/2016 7.5%
01/03/2016 30/09/2016 8%
01/10/2016 30/11/2016 7.5%
01/12/2016 Thời điểm hiện tại 7.0%


Ghi chú: Lãi suất công bố Quỹ Liên Kết Chung nêu trên áp dụng cho tất cả các sản phẩm Liên Kết Chung của Hanwha Life Việt Nam (An Khang Tài Lộc, An Khang Đắc Lộc Trọn Đời, An Khang Linh Hoạt Trọn Đời)