Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

Tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Hanwha Life Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng những vị trí sau:

 Miền Bắc   Miền Trung  Miền Nam

1. Trưởng phòng Huấn luyện Đại lý - Miền Bắc

2. Chuyên viên Huấn luyện Đại lý - Văn phòng Hà Nội

3. Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - Văn phòng Thái Nguyên

 

1. Giám đốc Phát triển Kinh doanh - Buôn Hồ

2. Giám đốc Phát triển Kinh doanh - An Nhơn

3. Chuyên viên Huấn luyện Đại lý - Văn phòng Daklak

4. Chuyên viên Huấn luyện Đại lý - Văn phòng Huế

 

1. Giám đốc Phát triển Kinh doanh - Phan Thiết

2. Giám đốc Phát triển Kinh doanh - Đồng Xoài

3. Chuyên viên Huấn luyện Đại lý - Văn phòng Lâm Đồng

4. Phó phòng Thu nhập Đại lý - Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

5. Chuyên viên Thẩm định - Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

6. Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ - Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

7. Chuyên viên Quản lý Cơ sở Dữ liệu (DBA) - Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh