Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

VÍ DỤ MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Ngày đăng: 2015-07-14 14:04:10

C. VÍ DỤ MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Mẹ 30 tuổi, mong ước con trai (0 tuổi) có thể trở thành một bác sỹ đa khoa hay một thạc sỹ quản trị kinh doanh. Mẹ tham gia Hanwha Life - An tâm học vấn cho con, lựa chọn Cao học với Số tiền bảo hiểm là 200 triệu đồng và tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm bổ sung: Bảo hiểm mọi rủi ro do tai nạn cho mẹ và cha với cùng Số tiền bảo hiểm là 200 triệu đồng.

  • Phí bảo hiểm hàng năm của Hanwha Life - An tâm học vấn: 22.511.000 đồng.
  • Phí bảo hiểm hàng năm của Bảo hiểm mọi rủi ro do tai nạn: 854.000 đồng/người.
  • Thời hạn đóng phí: 18 năm.

1. QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM CHO GIÁO DỤC (sản phẩm chính)

Tuổi nhận Quyền lợi học vấn 18 tuổi 19 tuổi 20 tuổi 21 tuổi 22 tuổi 23 tuổi 24 tuổi
Quyền lợi hỗ trợ giáo dục 68 triệu đồng 48 triệu đồng 48 triệu đồng 48 triệu đồng 96 triệu đồng 96 triệu đồng 126 triệu đồng
Khoản tiền gia tăng chi trả 18 triệu đồng 18 triệu đồng 18 triệu đồng 18 triệu đồng 36 triệu đồng 36 triệu đồng 36 triệu đồng
  • Tổng Quyền lợi hỗ trợ giáo dục đảm bảo: 530.000.000 triệu đồng
  • Tổng Quyền lợi hỗ trợ giáo dục tích lũy ước tính (8% năm): 645.858.000 triệu đồng
  • Khoản tiền gia tăng đảm bảo: 180.000.000 triệu đồng

2. QUYỀN LỢI BẢO VỆ (sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung)

  • Quyền lợi bảo vệ cho cha/ mẹ:
Sự kiện bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm cho mẹ

Quyền lợi bảo hiểm cho cha

1. Tử vong Do tai nạn máy bay 800 triệu đồng Miễn đóng phí cho sản phẩm chính và chi trả 20 triệu đồng/năm 600 triệu đồng
Do tai nạn trong phương tiện công cộng, thang máy công cộng hoặc tòa nhà công cộng 600 triệu đồng 400 triệu đồng
Do tai nạn khác 400 triệu đồng 200 triệu đồng
Do các nguyên nhân khác 200 triệu đồng  
2. Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn Do tai nạn 400 triệu đồng 200 triệu đồng
Do các nguyên nhân khác 200 triệu đồng  
3. Bỏng độ 3 do tai nạn 200 triệu đồng
4. Thương tật bộ phận do tai nạn % của 200 triệu đồng
5. Hỗ trợ viện phí do tai nạn 100 ngàn đồng/ ngày
  • Quyền lợi bảo vệ cho con:

Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả lên tới 150% Số tiền bảo hiểm và Khoản tiền gia tăng nếu Người được bảo hiểm không may tử vong/thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/ mắc Bệnh hiểm nghèo trong Thời hạn đóng phí.

Hanwha Life Việt Nam chi trả Quyền lợi hỗ trợ giáo dục chưa nhận thành một lần nếu rủi ro trên xảy ra trong Thời hạn chi trả quyền lợi hỗ trợ giáo dục.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA BẢO HIỂM:

- Độ tuổi tham gia của Bên mua bảo hiểm: Từ 20 đến 55 tuổi
- Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 0 đến 12 tuổi
- Thời hạn đóng phí: Đến 18 tuổi