A Transparent And Clear Process Helps Customers To Enjoy The Insurance Benefits In Accordance With The Terms And Contract When There Is An Insurance Event

1. Identify & Complete Records

The customer determines the Claim for Insurance Benefits including:

 • Deceased
 • Fatal disease
 • Accidental Injury

2. Hanwha Life Receives The Record

The Customer Service will receive the records from the requester or the authorized.

3. Review The Insurance Claim Form

Upon receipt of your Claim, the Claims Department will proceed with a careful review of your claim.

4. Implementing & Completing Claim

Hanwha Life will notify the customer if the application needs to be supplemented.

Do you need any support?

1900-55-55-22

The process transparently and clearly when an insured event occurs

1. Identify & Complete Records

The customer determines the Claim for Insurance Benefits including:

 • Deceased
 • Fatal disease
 • Accidental Injury

2. Hanwha Life Receives The Record

The Customer Service will receive the records from the requester or the authorized.

3. Review The Insurance Claim Form

Upon receipt of your Claim, the Claims Department will proceed with a careful review of your claim.

4. Implementing & Completing Claim

Hanwha Life will notify the customer if the application needs to be supplemented.

Do you need any support?

1900-55-55-22

Hồ sơ cần chuẩn bị

Phiếu Yêu cầu GQQLBH theo mẫu của Công ty đã điền thông tin đầy đủ và chính xác.

Giấy trích lục khai tử và CMND/ CCCD, Hộ khẩu thường trú đã khai tử của Người tử vong;

Trường hợp tử vong do tai nạn:

 • Biên bản Kết luận điều tra, Biên bản tai nạn, Biên bản khám nghiệm hiện trường, Biên bản giám định pháp y và các giấy tờ khác liên quan do Công an có thẩm quyền cấp;
 • Chứng từ y tế thể hiện việc điều trị sau Tai nạn nếu có vào viện.

Trường hợp tử vong do bệnh lý:

 • Giấy ra viện/ Giấy chuyển viện (nếu có);
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật;
 • Bản sao bệnh án/ tóm tắt bệnh án;
 • Kết quả giải phẫu bệnh, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng;
 • Bảng kê chi tiết chi phí khám chữa bệnh;

Giấy CMND/ CCCD của Bên mua Bảo hiểm/ Người thụ hưởng;

Giấy ủy quyền cho Công ty thu thập thông tin, tài liệu;

Tài liệu chứng minh người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật (trường hợp Người thụ hưởng là trẻ dưới 18 (mười tám) tuổi/ người mất năng lực hành vi dân sự/ người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự/ người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi);

Văn bản thỏa thuận Phân chia di sản hoặc Giấy xác nhận hàng thừa kế thứ nhất và Giấy ủy quyền (kê khai hàng thừa kế thứ nhất của Bên mua bảo hiểm/ Người thụ hưởng và ủy quyền thay mặt những người thừa kế nhận quyền lợi bảo hiểm/ đứng tên Bên mua bảo hiểm mới của Hợp đồng bảo hiểm).

Phiếu Yêu cầu GQQLBH theo mẫu của Công ty đã điền thông tin đầy đủ và chính xác;

Giấy ra viện; Giấy chuyển viện (nếu có)

Tóm tắt bệnh án hoặc Bản sao Hồ sơ bệnh án;

Giấy chứng nhận phẫu thuật (Trường hợp có Phẫu thuật);

Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh;

Kết quả Giải phẫu bệnh lý; Chứng từ y khoa chẩn đoán xác định Bệnh hiểm nghèo;

Giấy ủy quyền cho Công ty thu thập thông tin, tài liệu.

Phiếu Yêu cầu GQQLBH theo mẫu của Công ty đã điền thông tin đầy đủ và chính xác;

Chứng từ y tế (đặc biệt những tài liệu thể hiện quá trình cứu chữa ngay sau khi xảy ra tai nạn): Tóm tắt bệnh án; Phim chụp và kết quả X-quang/ CT/ MRI; Giấy ra viện/ Giấy chuyển viện (nếu có); Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có); Sổ khám/ điều trị bệnh; Bảng kê chi tiết chi phí khám chữa bệnh; Hóa đơn viện phí, Đơn thuốc; Các chứng từ y tế liên quan.

Chứng từ tai nạn:

 • Biên bản Kết luận điều tra/ Biên bản tai nạn/ Biên bản khám nghiệm hiện trường;
 • Các giấy tờ khác liên quan do Công an có thẩm quyền cấp.

Giấy ủy quyền cho Công ty thu thập thông tin, tài liệu.

Phiếu Yêu cầu GQQLBH theo mẫu của Công ty đã điền thông tin đầy đủ và chính xác;

Kết quả Giám định y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa (cấp Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc trung ương) thực hiện sau 06 (sáu) tháng nhưng không quá 12 (mười hai) tháng kể từ ngày tình trạng liệt được chẩn đoán.

Chứng từ y tế: Tóm tắt bệnh án; Phim chụp và kết quả X-quang/CT/ MRI; Giấy ra viện, Giấy chuyển viện; Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có); Bảng kê chi tiết chi phí khám chữa bệnh; Kết quả giải phẫu bệnh; Hóa đơn viện phí, Đơn thuốc, Sổ khám bệnh; Các chứng từ y tế liên quan.

Chứng từ tai nạn trong trường hợp do tai nạn

 • Biên bản Kết luận điều tra/ Biên bản tai nạn/ Biên bản khám nghiệm hiện trường
 • Các giấy tờ khác liên quan do Công an có thẩm quyền cấp

Giấy ủy quyền cho Công ty thu thập thông tin, tài liệu.

Phiếu Yêu cầu GQQLBH theo mẫu của Công ty đã điền thông tin đầy đủ và chính xác;

Giấy ra viện/ Giấy chuyển viện (nếu có)

Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh, Hóa đơn viện phí;

Tóm tắt bệnh án hoặc Bản sao Hồ sơ bệnh án;

Giấy chứng nhận phẫu thuật (Trường hợp có Phẫu thuật);

Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh;

Giấy ủy quyền trích lục tóm tắt bệnh án/ hồ sơ bệnh án.

Giấy Yêu cầu Bồi thường theo mẫu của Công ty đã điền thông tin đầy đủ và chính xác;

Chứng từ y tế:

Quyền lợi Ngoại trú:

 • Sổ khám bệnh;
 • Bảng kê chi tiết chi phí điều trị, Toa thuốc;
 • Chỉ định và kết quả xét nghiệm cận lâm sàng (Xét nghiệm máu, Siêu âm, CT scanner…).

Quyền lợi Nội trú:

 • Giấy ra viện/ Giấy chứng nhận phẫu thuật/ Giấy chuyển viện;
 • Bảng kê chi tiết chi phí điều trị, Toa thuốc;
 • Chỉ định và kết quả xét nghiệm cận lâm sàng (Xét nghiệm máu, Siêu âm, CT scanner…);
 • Tóm tắt bệnh án hoặc Bản sao Hồ sơ bệnh án.

Chứng từ tài chính:

 • Hóa đơn GTGT/ Hóa đơn tài chính/ Hóa đơn bán lẻ/ Biên lai/ Phiếu thu (Hóa đơn phải trùng khớp với bảng kê chi tiết); (Trường hợp Chi phí lớn hơn 200.000 đồng cần cung cấp hóa đơn GTGT).

If you have questions about the Claims Processing process, please call 1900-55-55-22, you will receive our support.