Mức phí bảo hiểm tối thiểu của Hanwha Life Vietnam là bao nhiêu?

Giới hạn tối thiểu của phí bảo hiểm hàng năm đối với sản phẩm chính là 2 triệu đồng.

Giới hạn tối thiểu của phí bảo hiểm hàng năm đối với sản phẩm chính là 2 triệu đồng.

Các câu trả lời khác cùng chuyên mục

Bạn muốn xem thêm một số câu hỏi đáp khác trong cùng chuyên mục Kiến thức chung

Câu trả lời chưa phù hợp?

Hãy gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn. Chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn các phương án hoặc câu trả lời phù hợp nhất.