Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021, khi nộp phí bảo hiểm tái tục Hợp đồng bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam phát hành, Khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay phiếu mua hàng điện tử trị giá đến 1 triệu VND từ chương trình khuyến mại đặc biệt mang tên “ĐÓNG PHÍ NGAY, QUÀ TRAO TAY”.

(*) Điều kiện chung:

  • Khách hàng nộp phí tái tục Hợp đồng bảo hiểm trong Thời gian khuyến mại; và

  • Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

  • Hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chính là An Khang Tài Lộc, từ năm hợp đồng thứ 4, tính đến ngày 01/12/2021 đã qua 90 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí và Hợp đồng vẫn đang còn hiệu lực tại thời điểm Khách hàng thực hiện đóng phí; hoặc

  • Hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chính là An Khang Tài Lộc hoặc Tôi Chọn An Yên, đã mất hiệu lực và tính đến ngày 01/12/2021 đã qua 90 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí, thực hiện thủ tục yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng trong Thời gian khuyến mại và được Hanwha Life Việt Nam chấp thuận khôi phục không quá 15 ngày tính từ ngày Hanwha Life Việt Nam nhận được hồ sơ khôi phục.

 Vui lòng tham khảo chi tiết Thể lệ chương trình khuyến mại tại đây.