Quyền lợi vượt trội

Toàn gia an vui
trọn vẹn cuộc sống

An tâm học vấn, vững chắc tương lai: Tích lũy cho kế hoạch học hành, chăm sóc sức khỏe hoặc bảo vệ rủi ro Tai nạn cho con.

Đạo hiếu vẹn toàn, an nhiên vui sống: Kế hoạch tài chính cho mục tiêu dài hạn và chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ.

An vui xây đắp, trọn nghĩa vẹn tình: Tích lũy cho mục tiêu tương lai, chăm sóc sức khỏe hoặc bảo vệ rủi ro cho vợ chồng chưa có con.

An khang bảo gia, cả nhà hạnh phúc: giải pháp toàn diện cho học hành của con, sức khỏe của gia đình ba thế hệ.

hoặc gọi 1900-55-55-22 để được tư vấn

Điều kiện tham gia bảo hiểm

  • Tuổi tham gia bảo hiểm: 0 - 60 tuổi 
  • Tuổi đáo hạn: Tối đa 100 tuổi 
  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm = Thời hạn đóng phí bảo hiểm 

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm

  •  Lựa chọn 1: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm: 100 tuổi - tuổi tham gia bảo hiểm:
  •  Lựa chọn 2: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm: 20 năm
  •  Lựa chọn 3: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm 15 năm

* Hãy liên hệ ngay 1900-55-55-22 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam.

Ước tính giá trị hợp đồng

VNĐ