Quyền lợi vượt trội

1. Đón đầu cơ hội

Cơ hội gia tăng tài sản thông qua kênh đầu tư hiệu quả từ 3 quỹ đầu tư với danh mục tài sản đa dạng đến từ Hanwha Life Việt Nam.

Đầu tư vững chắc với chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm nguồn vốn của bạn sẽ được quản lý bởi những chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm của Hanwha Life Việt Nam.

Sở hữu danh mục đầu tư đa dạng với khoản tiền nhỏ có cơ hội được tiếp cận với những danh mục đầu tư đa dạng mà không cần phải có một nguồn vốn quá lớn, điều mà cá nhân khó thực hiện được nếu tự đầu tư.

Chủ động đầu tư thêm bất cứ lúc nào có nhu cầu tùy vào khả năng tài chính.

2. Bảo vệ chu toàn

An tâm trọn đời LIFE FUN:D - SỐNG THỎA CHẤT sẽ đồng hành cùng bạn cho đến năm 99 tuổi.

Quyền lợi bảo hiểm Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

  • Lựa chọn cơ bản: Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản cơ bản; cộng giá trị tài khoản đóng thêm
  • Lựa chọn nâng cao: Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm cộng Giá trị tài khoản hợp đồng

Tăng mức bảo vệ với quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm Vào những cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Bảo vệ toàn diện hơn với danh mục sản phẩm bỗ sung đa dạng

3. Tạo dựng tương lai

Chủ động thay đổi Tỷ lệ đầu tư bằng cách thay đổi Tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ bất cứ lúc nào để cân bằng mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Cân bằng bảo vệ theo giai đoạn cuộc sống với quyền tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm của mình theo nhu cầu bản thân tại mỗi thời điểm.

Linh động chuyển đổi Quỹ tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân và những biến động của thị trường, để đảm bảo rằng việc đầu tư đạt được kết quả cao nhất.

Cơ hội gia tăng quỹ tài sản cá nhân cùng khoản Thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn Vào những Năm hợp đồng thứ 6, 9, 12, 15 và 18, Hanwha Life Việt Nam gửi tặng bạn một khoản Thưởng duy trì hợp đồng bằng 10% của Phí bảo hiểm cơ bản quy năm trung bình của ba năm liền kề trước đó.

Sinh lợi hiệu quả nhờ khoản Thưởng đặc biệt Ngoài khoản Thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn, Hanwha Life Việt Nam còn tặng thêm vào tài khoản đầu tư một khoản Thưởng đặc biệt lên đến 650% phí bảo hiểm cơ bản.

hoặc gọi 1900-55-55-22 để được tư vấn

Điều kiện tham gia bảo hiểm

  • Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
  • Tuổi tối đa kết thúc Hợp đồng bảo hiểm: 99 tuổi

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm

  • Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm: 99 – tuổi tham gia của Người được bảo hiểm
  • Thời hạn đóng phí bảo hiểm = Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm

* Hãy liên hệ ngay 1900-55-55-22 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam.