Quyền lợi vượt trội

Tích lũy dài lâu, 
chu toàn cuộc sống.

Chi trả Quyền lợi tiền mặt định kỳ (trả trực tiếp vào Giá trị hợp đồng) theo định kỳ và theo tỷ lệ phần trăm của Phí bảo hiểm quy năm tại thời điểm chi trả (thêm bảng Quyền lợi tiền mặt định kỳ trong tài liệu giới thiệu sản phẩm)

Lãi suất công bố luôn theo sát với thị trường đầu tư tài chính của Việt Nam và được cam kết không thấp hơn Lãi suất đảm bảo.

Hưởng Lãi suất đảm bảo ở mức 5%/ năm trong suốt thời hạn hợp đồng của hợp đồng bảo hiểm.

Giá trị hợp đồng sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố tại từng thời điểm

Quyền lợi tiền mặt bổ sung là khoản lãi mà khách hàng có thể nhận được từ kết quả kinh doanh của Hanwha Life, được trả trực tiếp vào Giá trị hợp đồng.

Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ Giá trị hợp đồng bảo hiểm khi đáo hạn.

Vượt qua thử thách,
 chung sức sẻ chia.

Chi trả giá trị lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị hợp đồng nếu Người được bảo hiểm mắc Bệnh nặng giai đoạn cuối trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, 

Chi trả giá trị lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị hợp đồng trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (trước khi tròn 65 tuổi) trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực.

Chi trả giá trị lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị hợp đồng trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong

hoặc gọi 1900-55-55-22 để được tư vấn

Điều kiện tham gia bảo hiểm

  •  Độ tuổi tham gia của Bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi
  •  Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ  0 đến 60 tuổi
  • Độ tuổi bảo vệ tối đa của Người được bảo hiểm: 80 tuổi

Kỳ hạn bảo hiểm

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: 10/15/20 năm

Thời hạn đóng phí bảo hiểm:

  • Lựa chọn 1: 10 năm với hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 10 năm
  • Lựa chọn 2: 10/15 năm với hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 15 năm
  • Lựa chọn 3: 10/15/20 năm với hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 20 năm.

* Hãy liên hệ ngay 1900-55-55-22 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam.

Ước tính giá trị hợp đồng

VNĐ

Tài liệu & Biểu mẫu

Các tài liệu và biểu mẫu cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

Tài liệu & Biểu mẫu khác

Các tài liệu và biểu mẫu cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

Tài liệu & Biểu mẫu khác

Bạn có thể tham khảo thêm