Hanwha Life Việt Nam xin trân trọng thông báo Bảo tức công bố cho năm tài chính 2018 như sau: 

Bảng bảo tức công bố 2018
Sản phẩm An Sinh Tích Lũy Toàn Diện 2.0%
Sản phẩm An Sinh Vinh Hiển Toàn Diện 1.0%
Sản phẩm An Khang Bách Niên Toàn Diện 2.0%

Bài viết khác