Quy trình minh bạch, rõ ràng giúp khách hàng được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm theo đúng điều khoản và hợp đồng khi có sự kiện bảo hiểm diễn ra

1. Xác định & hoàn thành hồ sơ

Khách hàng xác định yêu cầu giải GQQLBH gồm:

  • Tử vong
  • Bệnh hiểm nghèo
  • Thương tật do tai nạn

2. Hanwha Life nhận hồ sơ

Nhân viên Dịch vụ khách hàng sẽ tiếp nhận hồ sơ từ người yêu cầu hoặc người được ủy quyền.

3. Xem xét hồ sơ yêu cầu GQQLBH

Khi nhận Hồ sơ yêu cầu GQQLBH, phòng GQQLBH sẽ tiến hành xem xét cẩn thận hồ sơ.

4. Bổ sung & hoàn thành giải quyết

Hanwha Life sẽ thông báo đến khách hàng nếu hồ sơ cần được bổ sung.

Bạn cần hỗ trợ?

1900-55-55-22

Quy trình minh bạch, rõ ràng khi có sự kiện bảo hiểm diễn ra

1. Xác định & hoàn thành hồ sơ

Khách hàng xác định yêu cầu giải GQQLBH gồm:

  • Tử vong
  • Bệnh hiểm nghèo
  • Thương tật do tai nạn

2. Hanwha Life nhận hồ sơ

Nhân viên Dịch vụ khách hàng sẽ tiếp nhận hồ sơ từ người yêu cầu hoặc người được ủy quyền.

3. Xem xét hồ sơ yêu cầu GQQLBH

Khi nhận Hồ sơ yêu cầu GQQLBH, phòng GQQLBH sẽ tiến hành xem xét cẩn thận hồ sơ.

4. Bổ sung & hoàn thành giải quyết

Hanwha Life sẽ thông báo đến khách hàng nếu hồ sơ cần được bổ sung.

Bạn cần hỗ trợ?

1900-55-55-22

Hồ sơ cần chuẩn bị

Giấy Yêu cầu GQQLBH theo mẫu của Công ty đã điền thông tin đầy đủ và chính xác.

Giấy chứng tử/ Giấy báo tử (nếu có) và CMND, Hộ khẩu thường trú đã khai tử của Người tử vong.

Biên bản khám nghiệm tử thi/ Biên bản xác định nguyên nhân tử vong;

Các chứng từ y tế, chứng từ tai nạn như nêu trên (tùy trường hợp tử vong do bệnh hay do tai nạn);

Giấy CMND hoặc Hộ khẩu thường trú của BMBH/ Người thụ hưởng;

Giấy xác nhận là Người đại diện hợp pháp của BMBH/ Người thụ hưởng nếu BMBH/ Người thụ hưởng không đứng tên người yêu cầu GQQLBH, và Giấy CMND hoặc Hộ khẩu thường trú của Người đại diện hợp pháp (tùy từng trường hợp);

Giấy xác nhận là (những) Người thừa kế hợp pháp của BMBH/ NĐBH/ Người thụ hưởng hoặc Người được ủy quyền từ những người thuộc hàng thừa kế của BMBH/ NĐBH/ Người thụ hưởng nếu BMBH/ NĐBH hoặc Người thụ hưởng không còn hoặc không có, và Giấy CMND hoặc Hộ khẩu thường trú của (những) Người thừa kế hợp pháp (tùy từng trường hợp);

Giấy ủy quyền, và Giấy CMND, Hộ khẩu thường trú của Người được ủy quyền (nếu có ủy quyền);

Giấy đề nghị trở thành Bên mua bảo hiểm Thỏa thuận chỉ định Bên mua bảo hiểm mới Thỏa thuận chỉ định người nhận quyền lợi bảo hiểm (tùy từng trường hợp).

Giấy Yêu cầu GQQLBH theo mẫu của Công ty đã điền thông tin đầy đủ và chính xác

Giấy CMND, Hộ khẩu thường trú của NĐBH, BMBH

Giấy ủy quyền (Mẫu 04.a- GQQLBH/ Mẫu 04.b- GQQLBH), và Giấy CMND, Hộ khẩu thường trú của Người được ủy quyền (nếu có ủy quyền)

Chứng từ y tế: Giấy xác nhận tình trạng thương tật/ tình trạng mất khả năng lao động của NĐBH hoặc BMBH do cơ quan có thẩm quyền cấp; Tóm tắt bệnh án, Phim chụp và kết quả X-quang/CT/ MRI, Giấy ra viện, Giấy chuyển viện, Bảng kê chi tiết chi phí khám chữa bệnh, Hóa đơn viện phí, Đơn thuốc, Sổ khám bệnh, các chứng từ y tế liên quan.

Giấy Yêu cầu GQQLBH theo mẫu của Công ty đã điền thông tin đầy đủ và chính xác

Giấy Chứng minh nhân dân (CMND), Hộ khẩu thường trú của Người được bảo hiểm (NĐBH), Bên mua bảo hiểm (BMBH)

Giấy ủy quyền (Mẫu 04.a- GQQLBH/ Mẫu 04.b- GQQLBH), và Giấy CMND, Hộ khẩu thường trú của Người được ủy quyền (nếu có ủy quyền)

Chứng từ y tế (đặc biệt những tài liệu thể hiện quá trình cứu chữa ngay sau khi xảy ra tai nạn): Tóm tắt bệnh án, Phim chụp và kết quả X-quang/ CT/ MRI, Giấy ra viện/ Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có), Giấy chuyển viện, Sổ khám/ điều trị bệnh, Bảng kê chi tiết chi phí khám chữa bệnh, Hóa đơn viện phí, Đơn thuốc và Các chứng từ y tế liên quan

Chứng từ tai nạn: Giấy xác nhận tai nạn (có chứng thực của Công an, chính quyền địa phương về ngày giờ xảy ra tai nạn); Biên bản khám nghiệm hiện trường, Biên bản tai nạn, sơ đồ vụ tai nạn, Biên bản giải quyết vụ tai nạn và các giấy tờ khác liên quan.

Nếu bạn có thắc mắc về quá trình GQQLBH, vui lòng gọi vào số 1900-55-55-22, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.