Từ ngày 03/09/2020 Hanwha Life Việt Nam chính thức triển khai kênh thanh toán phí bảo hiểm
qua cổng thanh toán Customer Portal, MoMo, Payoo và QRCode - BIDV
THANH TOÁN QUA VÍ ĐIỆN TỬ
Quý khách có thể thực hiện thanh toán phí bảo hiểm dễ dàng
và tiện lợi với vài thao tác đơn giản ngay trên thiết bị di động của mình qua ứng dụng ví điện tử.
THANH TOÁN QUA MOMO
THANH TOÁN QUA PAYOO
THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
Tạo hồ sơ trực tuyến và thanh toán
phí bảo hiểm đầu tiên qua cổng
thanh toán E-Submission
Thanh toán phí bảo hiểm định kỳ qua cổng
thanh toán Customer Portal
THANH TOÁN QUA CỔNG
E-SUBMISION
THANH TOÁN QUA CỔNG
CUSTOMER PORTAL
THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
Quý khách có thể thực hiện việc thanh toán phí bảo hiểm thông qua các dịch vụ được cung cấp bởi
các ngân hàng đối tác của Hanwha Life Việt Nam
NỘI DUNG THANH TOÁN
Số Hợp Đồng/Số Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Tên Chủ Hợp Đồng, ĐT <Điện thoại người thanh toán>
CHUYỂN KHOẢN
NỘP TIỀN MẶT
Chuyển khoản tới
tài khoản thu phí của
Hanwha Life Việt Nam
Nộp tiền mặt tại Chi nhánh/PGD
của ngân hàng đối tác với
Hanwha Life Việt Nam
ỦY NHIỆM CHI
Đăng ký dịch vụ “Ủy nhiệm chi”
tại các ngân hàng đối tác với
Hanwha Life Việt Nam
Chuyển khoản tới
tài khoản thu phí của
Hanwha Life Việt Nam
Nộp tiền mặt tại Chi nhánh/PGD
của ngân hàng đối tác với
Hanwha Life Việt Nam
Đăng ký dịch vụ “Ủy nhiệm chi”
tại các ngân hàng đối tác với
Hanwha Life Việt Nam
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Tại Văn phòng hoặc thông qua Tư vấn tài chính của Hanwha Life Việt Nam
hoặc tại các điểm thanh toán của Payoo.
TẠI VĂN PHÒNG
QUA TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Thanh toán phí bảo hiểm bằng
Thẻ, QRCode-BIDV, Tiền mặt
Thanh toán phí bảo hiểm bằng thẻ
hoặc tiền mặt qua Tư vấn tài chính
của Hanwha Life Việt Nam
QUA PAYOO
Thanh toán phí bảo hiểm 24/7 bao gồm
Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ
tại các điểm thanh toán của Payoo
Thanh toán phí bảo hiểm bằng
Thẻ, QRCode-BIDV, Tiền mặt
Thanh toán phí bảo hiểm bằng thẻ
hoặc tiền mặt qua Tư vấn tài chính
của Hanwha Life Việt Nam
Thanh toán phí bảo hiểm 24/7 bao gồm
Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ
tại các điểm thanh toán của Payoo

  • Khi thanh toán phí bảo hiểm cho bất kỳ đại diện nào của Hanwha Life Việt Nam, Quý khách vui lòng giữ lại Giấy nộp tiền ngân hàng/liên hóa đơn qua máy POS/Phiếu thu tiền hợp lệ để làm bằng chứng cho việc thanh toán phí.
  • Mọi khiếu nại liên quan đến việc thanh toán phí bảo hiểm, nếu không có Giấy nộp tiền ngân hàng/liên hóa đơn qua máy POS/Phiếu thu tiền hợp lệ với thông tin đầy đủ, chính xác sẽ không đủ căn cứ để Hanwha Life Việt Nam xem xét giải quyết.