THANH TOÁN KHÔNG CHẠM
Với vài thao tác đơn giản qua ứng dụng Tap To Phone trên thiết bị di động, Quý khách có thể thanh toán phí bảo hiểm bằng thẻ Visa nhanh chóng, dễ dàng, an toàn tại văn phòng hoặc thông qua Tư vấn tài chính Hanwha Life Việt Nam
THANH TOÁN QUA VÍ ĐIỆN TỬ
Quý khách có thể thực hiện thanh toán phí bảo hiểm dễ dàng
và tiện lợi với vài thao tác đơn giản ngay trên thiết bị di động của mình qua ứng dụng ví điện tử.
THANH TOÁN QUA MOMO
THANH TOÁN QUA PAYOO
THANH TOÁN QUA VIETTELPAY
THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
Tạo hồ sơ trực tuyến và thanh toán
phí bảo hiểm đầu tiên qua cổng
thanh toán E-Submission
Thanh toán phí bảo hiểm định kỳ qua cổng
thanh toán Customer Portal
THANH TOÁN QUA CỔNG
E-SUBMISION
THANH TOÁN QUA CỔNG
CUSTOMER PORTAL
THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
Quý khách có thể thực hiện việc thanh toán phí bảo hiểm thông qua các dịch vụ được cung cấp bởi
các ngân hàng đối tác của Hanwha Life Việt Nam
NỘI DUNG THANH TOÁN
Số Hợp Đồng/Số Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Tên Chủ Hợp Đồng, ĐT <Điện thoại người thanh toán>
Tên người thụ hưởng: CTY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM
CHUYỂN KHOẢN
NỘP TIỀN MẶT
Chuyển khoản tới
tài khoản thu phí của
Hanwha Life Việt Nam
Nộp tiền mặt tại Chi nhánh/PGD
của ngân hàng đối tác với
Hanwha Life Việt Nam
ỦY NHIỆM CHI
Đăng ký dịch vụ “Ủy nhiệm chi”
tại các ngân hàng đối tác với
Hanwha Life Việt Nam
Chuyển khoản tới
tài khoản thu phí của
Hanwha Life Việt Nam
Nộp tiền mặt tại Chi nhánh/PGD
của ngân hàng đối tác với
Hanwha Life Việt Nam
Đăng ký dịch vụ “Ủy nhiệm chi”
tại các ngân hàng đối tác với
Hanwha Life Việt Nam
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Tại Văn phòng hoặc thông qua Tư vấn tài chính của Hanwha Life Việt Nam
hoặc tại các điểm thanh toán của Payoo hoặc tại Bưu cục của VNPost và Viettel Post
TẠI VĂN PHÒNG
Thanh toán bằng
Thẻ, QRCode-BIDV, Tiền mặt
QUA TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Thanh toán bằng thẻ
hoặc tiền mặt qua Tư vấn tài chính
QUA PAYOO
Thanh toán 24/7 bao gồm các ngày Lễ tại các điểm thanh toán của Payoo
QUA VNPOST
Thanh toán tại bất kỳ Bưu cục của VNPost
QUA VIETTEL POST
Thanh toán tại bất kỳ Bưu cục của Viettel Post

  • Khi thanh toán phí bảo hiểm cho bất kỳ đại diện nào của Hanwha Life Việt Nam, Quý khách vui lòng giữ lại Giấy nộp tiền ngân hàng/ Phiếu thu tiền hợp lệ để làm bằng chứng cho việc thanh toán phí.
  • Mọi khiếu nại liên quan đến việc thanh toán phí bảo hiểm, nếu không có Giấy nộp tiền ngân hàng/ Phiếu thu tiền hợp lệ với thông tin đầy đủ, chính xác sẽ không đủ căn cứ để Hanwha Life Việt Nam xem xét giải quyết.