Dịch vụ thu phí qua ngân hàng

Tại Hanwha Life
Tại nhà

Đóng phí tại Văn phòng kinh doanh và Tổng đại lý

Quý khách có thể dễ dàng thanh toán phí bảo hiểm tại bất cứ quầy giao dịch nào của Hanwha Life Việt Nam


Thời gian hoạt động:

Thứ Hai - Thứ Sáu (08:30 - 17:30)

Thứ bảy (8:30 – 12:00)

Danh sách văn phòng và Tổng đại lý

Dịch vụ thu phí tại nhà

Phương thức này áp dụng cho những khách hàng cư trú tại khu vực có văn phòng/ tổng đại lý của Hanwha Life Việt Nam.


Quý khách có thể liên hệ các văn phòng/ tổng đại lý ở khu vực gần nhất,

hoặc đường dây nóng số: 1900 55 55 22

Công ty để hẹn thu phí bảo hiểm tại nhà. Danh sách văn phòng và Tổng đại lý
Xin quý khách lưu ý:
  • Trong mọi trường hợp nộp phí bảo hiểm, quý khách luôn cần lấy "Phiếu thu tiền hợp lệ" cho mỗi lần nộp phí để làm bằng chứng cho việc nộp phí bảo hiểm. Đối với các giao dịch nộp phí qua tài khoản (chuyển khoản, internet banking, ATM, Ủy nhiệm thu), bản sao kê tài khoản do Ngân hàng cấp có thể hiện giao dịch nộp phí cũng là bằng chứng nộp phí bảo hiểm.
  • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi nộp phí qua Ngân hàng.
  • Mọi khiếu nại liên quan đến việc nộp phí, nếu không có phiếu thu tiền hợp lệ với thông tin đầy đủ, chính xác sẽ không đủ căn cứ để Hanwha Life Việt Nam xem xét giải quyết.