Quyền lợi vượt trội

#Yên bảo vệ

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ trước rủi ro Tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, chi trả lên đến 75% Số tiền bảo hiểm khi mắc 1 trong 100 Bệnh hiểm nghèo được liệt kê trong Danh sách Bệnh hiểm nghèo của sản phẩm.

Thanh toán chi phí Nằm viện do Bệnh hiểm nghèo lên đến 2 triệu/ngày, 180 triệu/năm và 1 tỷ/Người được bảo hiểm.

Miễn đóng Phí bảo hiểm cơ bản lên đến 20 năm khi chẳng may mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn muộn.

#An Yên đầu tư

Tăng trưởng tài sản bền vững với Lãi suất công bố luôn được đảm bảo không thấp hơn mức Lãi suất cam kết tối thiểu (3%/năm cho 3 Năm hợp đồng đầu tiên và điều chỉnh cho các năm tiếp theo).

Tách bạch giữa tài khoản đầu tư và tài khoản bảo vệ. Khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản đầu tư bất cứ khi nào với mức phí 0 đồng.

Các khoản thưởng hấp dẫn lên đến 510% Phí bảo hiểm năm đầu giúp gia tăng quỹ tiết kiệm một cách hiệu quả.

hoặc gọi 1900-55-55-22 để được tư vấn

Điều kiện tham gia

  • Tuổi tham gia: Từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi
  • Tuổi tối đa kết thúc Hợp đồng bảo hiểm: 75 tuổi

Thời hạn hợp đồng

  • Thời hạn hợp đồng = 75 - (tuổi tham gia)

* Hãy liên hệ ngay 1900-55-55-22 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam.