Nhằm tiếp tục mang đến cho khách hàng những kế hoạch bảo vệ và tài chính ưu việt đồng thời khuyến khích hoạt động giới thiệu sản phẩm bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam thông qua Ngân hàng TMCP Kiên Long, Hanwha Life Việt Nam hân hoan triển khai chương trình khuyến mại “Quà Tặng Hân Hoan – Tài Lộc Vẹn Toàn” dành cho khách hàng với chi tiết như sau:

1.Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 30/06/2024

2. Đối tượng của chương trình khuyến mại: Khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp trong thời gian khuyến mại và Hợp đồng bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam phát hành trong thời gian khuyến mại.

3. Địa bàn khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh An Giang, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Bến Tre, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Hậu Giang, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Long An, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh Phú Yên, Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hải Phòng.

4. Điều kiện và Cơ cấu giải thưởng:

5. Quy định chung:

5.1 Điều kiện của khách hàng được hưởng khuyến mại:

Khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp trong thời gian khuyến mại và Hợp đồng bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam phát hành trong thời gian khuyến mại, và thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Khách hàng tham gia Hợp đồng bảo hiểm của Hanwha Life được phân phối thông qua KienlongBank; và

b) Khách hàng là Bên mua bảo hiểm cá nhân tham gia bảo hiểm lần đầu tại Hanwha Life Việt Nam; và

c) Ngày khách hàng nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày Hợp đồng bảo hiểm được Hanwha Life phát hành phải nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 4; và

d) Hợp đồng bảo hiểm (i) đã được Khách hàng xác nhận bàn giao Hợp đồng; (ii) đã qua thời gian xem xét lại 21 (hai mươi mốt) ngày như được quy định tại Quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm; và (iii) phải được duy trì hiệu lực tính đến thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại như quy định tại Mục 5.3.

5.2 Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên (IP) của Hợp đồng bảo hiểm được xác định bằng 100% Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm chính cộng (+) với 100% Phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung, thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên của HĐBH đạt điều kiện xem xét và được xác định lại tại thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng.

Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên sẽ không bao gồm khoản phí tăng thêm do điều kiện sức khỏe, nghề nghiệp và phí đóng thêm (top-up).

Theo đó, IP sẽ được xác định lại tại thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng, để tính số phí giảm trừ hoặc tăng thêm đối với những Hợp đồng bảo hiểm phát sinh thay đổi như: tăng/giảm phí, tăng/giảm số tiền bảo hiểm, thay đổi định kỳ đóng phí, hủy hoặc thêm sản phẩm bổ sung.

5.3 Thời gian, địa điểm và cách thức tặng quà khuyến mại:

a) Hanwha Life Việt Nam sẽ lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại theo quy định theo từng đợt vào các thời điểm sau:

Trong đó:

- Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng Đợt 1 bao gồm các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại nêu tại Mục 5, được phát hành từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 30/04/2024.

- Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng Đợt 2 bao gồm: (i) các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại nêu tại Mục 5, được phát hành từ ngày 01/05/2024 đến hết ngày 31/05/2024 và (ii) các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 30/04/2024 nhưng chưa được ghi nhận tại danh sách Đợt 1.

- Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng Đợt 3 bao gồm: (i) các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại nêu tại Mục 5, được phát hành từ ngày 01/06/2024 đến hết ngày 30/06/2024 và (ii) các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 31/05/2024 nhưng chưa được ghi nhận tại danh sách các Đợt trước đó.

b) Cách thức trao quà:

- Hanwha Life sẽ gửi email hoặc tin nhắn thông báo trực tiếp đến Khách hàng đạt điều kiện nhận quà theo địa chỉ email hoặc số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký với Hanwha Life;

- Quà tặng sẽ được vận chuyển đến Trụ sở chính, văn phòng chi nhánh hoặc phòng giao dịch của KienlongBank nơi giao dịch thường xuyên của Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện của Chương trình khuyến mại. Khách hàng sẽ đến trực tiếp văn phòng này để nhận thưởng.

- Khi tới nhận giải, khách hàng cần mang theo tin nhắn thông báo trúng thưởng do Hanwha Life gửi cùng giấy tờ tùy thân (bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ Chiếu) để đối chiếu và khách hàng ký xác nhận nhận vào biên bản bàn giao quà tặng của Chương trình khuyến mại.

- Trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận giải thưởng, người nhận thay sẽ phải xuất trình: (i) tin nhắn trúng thưởng của người ủy quyền; (ii) bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ Chiếu của mình; và (iii) bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ có công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật. Người nhận thay sẽ chịu trách nhiệm ký nhận vào biên bản bàn giao quà tặng.

- Hanwha Life không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin Khách hàng cung cấp bị sai. Trong trường hợp Hanwha Life không thể liên hệ Khách hàng được nhận quà tặng trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo kết quả, Hanwha Life sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.

Để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900-55-55-22 hoặc *5522 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam hoặc email: customer.service@hanwhalife.com.vn.

Vui lòng tham khảo chi tiết về Thể lệ chương trình khuyến mại tại đây.