Nhân dịp chào đón năm mới, Hanwha Life Việt Nam hân hoan thông báo triển khai chương trình khuyến mại “KHAI LỘC ĐẦU XUÂN, AN TÂM TRỌN VẸN” dành cho tất cả các khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam qua ngân hàng VIETBANK với chi tiết như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023.

2. Đối tượng của chương trình khuyến mại: Tất cả các khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) do Hanwha Life Việt Nam phát hành, được phân phối qua VIETBANK trong thời gian khuyến mại.

3. Địa bàn khuyến mại: Trên phạm vi toàn quốc.

4. Điều kiện và Cơ cấu giải thưởng:

 • CƠ CẤU QUÀ TẶNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA HĐBH LIFE FUN:D - SỐNG THỎA CHẤT
 • CƠ CẤU QUÀ TẶNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA CÁC LOẠI HĐBH KHÁC
 • CƠ CẤU QUÀ TẶNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA CÁC LOẠI HĐBH KHÁC

5. Quy định chung

5.1 Điều kiện của khách hàng được hưởng khuyến mại:

 • Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong Thời gian khuyến mại;
 • Hợp đồng bảo hiểm đã qua thời gian xem xét lại và được duy trì hiệu lực đến thời điểm lập danh sách Bên mua bảo hiểm đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại;
 • Phí bảo hiểm thực nộp năm đầu (“IP”) của Hợp đồng bảo hiểm được xác định bằng 100% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất của Sản Phẩm chính và 100% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất của Sản Phẩm bổ sung được nộp cho kỳ đóng phí đầu tiên của Hợp đồng bảo hiểm đạt điều kiện xem xét;
 • Theo đó, tại thời điểm lập danh sách Bên mua bảo hiểm đủ điều kiện nhận quà tặng, Phí bảo hiểm thực nộp năm đầu sẽ được tính lại để được giảm trừ hoặc tăng thêm đối với những Hợp đồng bảo hiểm giảm phí, tăng phí hoặc hủy liên quan đến các nghiệp vụ thực hiện tăng/giảm mệnh giá, thay đổi định kỳ đóng phí, hủy, thêm/bớt Sản Phẩm bổ sung. Phí bảo hiểm thực nộp năm đầu sẽ không bao gồm khoản phí tăng thêm do điều kiện sức khỏe, nghề nghiệp và phí đóng thêm (top-up).

5.2 Thời gian, địa điểm và cách thức tặng quà khuyến mại:

 • Hanwha Life Việt Nam sẽ lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại theo quy định theo từng đợt vào các thời điểm sau:


Trong đó:

 • Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng đợt 1 bao gồm các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại được phát hành từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/01/2023;
 • Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng đợt 2 bao gồm: (i) các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023 và (ii) các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/01/2023 nhưng chưa được ghi nhận tại danh sách đợt 1;
 • Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng đợt 3 bao gồm: (i) các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023 và (ii) các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023 nhưng chưa được ghi nhận tại danh sách các đợt trước đó;
 • Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng đợt 4 bao gồm các Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023 nhưng chưa được ghi nhận tại danh sách các đợt trước đó;
 • Tại thời điểm trao quà tặng, Hanwha Life sẽ gửi tin nhắn xác nhận với Khách hàng được nhận quà tặng (kèm đường dẫn để sử dụng quà tặng E-Voucher) đến số điện thoại di động mà Khách hàng đã đăng ký với Hanwha Life Việt Nam;
 • Giải thưởng/quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.

Để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900-55-55-22 hoặc *5522 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam hoặc email: customer.service@hanwhalife.com.vn.

Vui lòng tham khảo chi tiết về Thể lệ chương trình khuyến mại tại đây.