Hanwha Life Việt Nam hân hoan thông báo triển khai chương trình khuyến mại “TRAO BÌNH AN – CHỌN YÊU THƯƠNG” dành cho tất cả các khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam qua ngân hàng VIETBANK với chi tiết như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 31/10/2023.

2. Đối tượng của chương trình khuyến mại: Tất cả các khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) do Hanwha Life Việt Nam phát hành, được phân phối qua VIETBANK trong thời gian khuyến mại.

3. Địa bàn khuyến mại: Trên phạm vi toàn quốc.

4. Điều kiện và Cơ cấu giải thưởng:

5. Quy định chung

5.1 Điều kiện của khách hàng được hưởng khuyến mại:

Khách hàng tham gia chương trình đáp ứng các điều kiện sau đây để được hưởng khuyến mại:

  • Khách hàng tham gia HĐBH của Hanwha Life được phân phối thông qua VIETBANK; và
  • HĐBH phải được phát hành trong Thời gian khuyến mại;
  • HĐBH đã qua thời gian xem xét lại và được duy trì hiệu lực đến thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại;
  • Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên của Hợp đồng bảo hiểm (IP) được xác định bằng 100% Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm chính cộng (+) với 100% Phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung, thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên của HĐBH đạt điều kiện xem xét;
  • Theo đó, tại thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng, IP sẽ được tính lại để được giảm trừ hoặc tăng thêm đối với những HĐBH giảm phí, tăng phí hoặc hủy liên quan đến các nghiệp vụ thực hiện tăng/giảm mệnh giá, thay đổi định kỳ đóng phí, hủy, thêm/bớt Sản Phẩm bổ sung. IP sẽ không bao gồm khoản phí tăng thêm do điều kiện sức khỏe, nghề nghiệp và phí đóng thêm (top-up).

5.2 Thời gian, địa điểm và cách thức tặng quà khuyến mại:

  • Hanwha Life Việt Nam sẽ lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại theo quy định sau:

  • Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng bao gồm các Khách hàng có HĐBH thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại nêu tại Mục 2 và Mục 3, được phát hành từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 31/10/2023;
  • Tại thời điểm trao quà tặng, Hanwha Life sẽ gửi tin nhắn xác nhận với Khách hàng được nhận quà tặng (kèm đường dẫn để sử dụng quà tặng Phiếu mua hàng điện tử (E-Voucher)) đến số điện thoại di động mà Khách hàng đã đăng ký với Hanwha Life Việt Nam;
  • Giải thưởng/quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.

Để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900-55-55-22 hoặc *5522 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam hoặc email: customer.service@hanwhalife.com.vn.

Vui lòng tham khảo chi tiết về Thể lệ chương trình khuyến mại tại đây.