Danh sách 110 bạn nhận được E-voucher trị giá 100.000đ và 50.000đ trong tuần 8 chương trình khuyến mãi "Tải Lime Dễ Dàng, Muôn Ngàn Quà Tặng" đã có.

Hãy cùng xem nhé! Xem chi tiết thông tin chương trình tại đây.DanhSachKhachHangNhanE_Voucher[Tuan8]DanhSachKhachHangNhanE_Voucher[Tuan8]2DanhSachKhachHangNhanE_Voucher[Tuan8]3DanhSachKhachHangNhanE_Voucher[Tuan8]4