Hanwha Life Việt Nam công bố tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt

Tiếp nối thành công của chương trình “Đóng Phí Ngay, Quà Trao Tay” “Đầu Tư Ngay, Quà Liền Tay” ở giai đoạn I, Hanwha Life Việt Nam công bố tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt này để tri ân, đồng hành và chia sẻ khó khăn tài chính cùng khách hàng trong dịch Covid-19. Với phương châm không ngừng gia tăng lợi ích và chia sẻ khó khăn cùng khách hàng sau mùa dịch Covid-19, chương trình này là một minh chứng cụ thể, thể hiện nỗ lực của Hanwha Life Việt Nam trong vai trò đồng hành cùng khách hàng an tâm hoạch định kế hoạch tài chính và bảo vệ toàn diện trước các rủi ro cuộc sống.

 Theo đó, chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 với chi tiết như sau:

  • Thể lệ chương trình "Đóng phí ngay, quà trao tay": xem tại đây
  • Thể lệ chương trình "Đầu tư ngay, quà liền tay”: xem tại đây