Nhằm đồng hành và san sẻ khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hanwha Life Việt Nam thông báo tiếp tục triển khai “Chương trình Chăm Sóc Đặc Biệt Hanwha Life - Đồng Hành Bảo Vệ” dành cho lực lượng kinh doanh nòng cốt và mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ là các khách hàng hiện hữu của Hanwha Life Việt Nam trong tháng 8/2021, với nguồn kinh phí lên đến 2 tỷ đồng. Chương trình “Hanwha Life – Đồng Hành Bảo Vệ” sẽ hỗ trợ cho các trường hợp được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 (Covid-19) và phải nhập viện điều trị như sau:

-  Đối tượng áp dụng: các khách hàng hiện hữu của Hanwha Life Việt Nam & lực lượng kinh doanh nòng cốt.

-  Thời gian áp dụng: 1/8/2021 đến 31/8/2021.

Lưu ý:

  • Chương trình này không hướng đến các mục đích thương mại hay kinh doanh, không áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp. Xin vui lòng chỉ sử dụng nội bộ, truyền thông minh bạch theo quy định của Công ty và tránh làm sai lệch đi ý nghĩa của chương trình;
  • Chương trình “Hanwha Life – Đồng Hành Bảo Vệ” có kinh phí là 2 tỷ đồng. Chương trình sẽ kết thúc ngay sau thời gian áp dụng nêu trên hoặc tại thời điểm toàn bộ kinh phí của chương trình được giải ngân hết, tùy sự kiện nào xảy ra trước.

Thông qua chương trình, Hanwha Life Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng quý khách hàng và lực lượng kinh doanh, đồng thời cùng nhau thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ để chung tay vượt qua đại dịch.