Chương trình chăm sóc đặc biệt “Hanwha Life - Đồng Hành Bảo Vệ” được triển khai trong thời gian vừa qua đã mang lại sự an tâm vững tin cho lực lượng kinh doanh nòng cốt cũng như các Khách hàng của Hanwha Life Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tính đến hết tháng 8/2021, Chương trình đã và đang hỗ trợ cho hơn 100 trường hợp không may xác định dương tính với virus SARS CoV-2 thuộc lực lượng kinh doanh và Khách hàng hiện hữu của Hanwha Life Việt Nam.

 Nhằm tiếp tục đồng hành và san sẻ khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Hanwha Life Việt Nam xin thông báo tiếp tục triển khai có điều chỉnh Chương trình chăm sóc đặc biệt “Hanwha Life - Đồng Hành Bảo Vệ” trong tháng 9/2021, với nguồn kinh phí ban đầu lên đến 2 tỷ đồng. Chương trình “Hanwha Life – Đồng Hành Bảo Vệ” sẽ hỗ trợ cho các trường hợp được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 (Covid-19) và phải nhập viện điều trị như sau:

 -  Đối tượng áp dụng: các Khách hàng hiện hữu của Hanwha Life Việt Nam & lực lượng kinh doanh nòng cốt,

-  Thời gian áp dụng: 1/9/2021 đến 30/9/2021.

Lưu ý:

  • Chương trình này không hướng đến các mục đích thương mại hay kinh doanh, không áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp. Xin vui lòng chỉ sử dụng nội bộ, truyền thông minh bạch theo quy định của Công ty và tránh làm sai lệch đi ý nghĩa của chương trình;
  • Chương trình “Hanwha Life – Đồng Hành Bảo Vệ” có tổng kinh phí là 2 tỷ đồng. Chương trình sẽ kết thúc ngay sau thời gian áp dụng nêu trên hoặc tại thời điểm toàn bộ kinh phí của chương trình được giải ngân hết, tùy sự kiện nào xảy ra trước.

Thông qua chương trình, Hanwha Life Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng quý khách hàng và lực lượng kinh doanh, đồng thời cùng nhau thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ để chung tay vượt qua đại dịch.