Với phương châm lấy Khách hàng làm trọng tâm, trong hoạt động giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam luôn hướng đến đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của Khách hàng trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật cũng như các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm.

Vào ngày 14/03/2023 và ngày 17/3/2023, Hanwha Life đã lần lượt nhận được (1) Bản án phúc thẩm số 163/2023/DSPT ngày 16/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và (2) Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 33/2023/QĐST-DS của Tòa án nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho Khách hàng.

Chi tiết vui lòng tham khảo Bản án phúc thẩm tại đây và Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại đây